Online-money exchange rates

Photo
Họ và tên Hoàng Giang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/song_truong_giang_3767
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Huế
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Điểm số 39815 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Anh Xuân
Giới tính Nam
Website https://tinhbotnghe.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hồng
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Tin học
Điểm số 692 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Minh Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/bmtrung093
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 34551 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Minh Trung
Giới tính Nam
Website https://bmtrung86.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Long Nam
Quận/huyện Huyện Cầu Ngang
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 45806 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Kim Huệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Krông Bông
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Châu Ngọc Long
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/anh1609
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Tiến
Quận/huyện Huyện Bù Đốp
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Vật lý, Hóa học
Điểm số 35512 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Văn Ba
Giới tính Nam
Website https://threeduyxuyen.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học A Ting
Quận/huyện Huyện Đông Giang
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 1249 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Công Tê
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/congte70
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Anh
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 22513 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường Thcs Tả Lủng
Giới tính Nam
Website https://thcstalung.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tả Lủng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Điểm số 392 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Việt Phương
Giới tính Nam
Website https://dophuongthcsnt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Tiến
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin học, GD hướng nghiệp
Điểm số 186973 (xem chi tiết)

153418.jpg";i:1;i:150;i:2;i:181;}}-photo
Họ và tên NGND. Nguyễn Thăng Trung
Giới tính Nam
Website https://trungthuong.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Phong
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Điểm số 134499 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaydungth
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Thành
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Âm nhạc, Mỹ thuật
Điểm số 171 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Dương Văn Hùng
Giới tính Nam
Website https://duongvanhung1953.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Gia Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 237688 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Lanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/honglanhbinhphuoc
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thanh Bình B
Quận/huyện Huyện Bình Long
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 321 (xem chi tiết)

584239.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Đức Bá
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaybatieula
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tiểu La
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 27496 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Thị Tâm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/3tam2013
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Đak Pơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 196 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thượng Hiệp
Giới tính Nam
Website https://lehiep24.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS C. Cơi
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 102970 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Mạnh Điệp
Giới tính Nam
Website https://vumanhdiepln.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồi Ngô
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 357122 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Dinh
Giới tính Nam
Website https://kenshizo.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngọc Chiến
Quận/huyện Huyện Mường La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục
Điểm số 5840 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Dũng
Giới tính Nam
Website https://nddung1980.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phường 1
Quận/huyện Thành phố Sóc Trăng
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 307264 (xem chi tiết)