Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Dũng
Giới tính Nam
Website https://nddung1980.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phường 1
Quận/huyện Thành phố Sóc Trăng
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Đang bị khóa
Đã đưa lên 417 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 573 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 207 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 307264 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này