Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

584239.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Đức Bá
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaybatieula
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tiểu La
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trần Mỹ Hà, Trịnh Ngọc Thanh
Đã đưa lên 282 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1043 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 73 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27496 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này