Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bùi Minh Trung
Giới tính Nam
Website https://bmtrung86.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Long Nam
Quận/huyện Huyện Cầu Ngang
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu 01-02-2012,ngày vào nghành!!!
Xác thực bởi Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Bình Bông
Đã đưa lên 274 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 560 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 45806 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này