Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên cdv Nguyễn Trường Tộ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/cdvnguyentruongto
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Tin học
Xác thực bởi Vũ Ngọc Kính, Hoàng Ngọc Hiếu
Đã đưa lên 133 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 980 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 147 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12011 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này