Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/myhanh1299
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Số 2 Tuy Phước
Quận/huyện Huyện Tuy Phước
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Giới thiệu bình thường là gv
Xác thực bởi Nguyễn Tấn Tiến, Nguyễn Tấn Tiến
Đã đưa lên 266 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 185 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27193 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này