Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên CHU TRỌNG ĐÔNG
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chutrongdong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tiên Phú
Quận/huyện Huyện Phù Ninh
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Giới thiệu Giáo viên giỏi huyện bồi dưỡng hs có hsg tỉnh
Xác thực bởi Chu Trọng Đông, Nguyễn Xuân Hạnh
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 191 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 73 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này