Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Đổng Văn Trúc
Giới tính Nam
Website https://vantruc80.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hữu Đức
Quận/huyện Huyện Ninh Phước
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Thể dục, Tin học
Giới thiệu Tốt nghiệp : - Đại học TH - Kỷ thuật viên cài đặt, lắp ráp, sửa chữa máy tính.
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Vũ Bá Hùng
Đã đưa lên 271 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 451 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 374 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5751 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này