Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Triển
Giới tính Nam
Website https://dinhtrien1957.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Xuân Lâm
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Vũ Kim Phượng
Đã đưa lên 571 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1085 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 849 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58068 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này