Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

8421.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Thục Hiền
Giới tính Nữ
Website https://tranthuchien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Địa Lý
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Cụm
Xác thực bởi Nguyễn Hông Vân, Xa Vắng
Đã đưa lên 1222 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 846 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1051 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 136963 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này