Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Hành
Giới tính Nam
Website https://dhanhcs.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Đak Pơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu Đã chuyển sang mail mới: n.dhanhcs@gmail.com
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Quang Phú
Đã đưa lên 1954 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 239 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7439 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1516553 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này