Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Hoàng Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Trung 1
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu 2 lần Giải nhất chữ đẹp cấp Huyện,giải nhì chữ đẹp cấp tỉnh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 352 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1137 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 204932 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này