Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ánh Dương
Giới tính Nam
Website https://duongchemist.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đăk Song
Quận/huyện Huyện Đăk Song
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Hùng Nhiên
Đã đưa lên 409 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 747 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16317 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này