Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thu Phương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phamthuphuong65
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Y Jút
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Phạm Ngọc Hữu, Phạm Ngọc Hữu
Đã đưa lên 220 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 429 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 23 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3318 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này