Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Chúng
Giới tính Nữ
Website https://thichung61.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Nam Phước
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học
Giới thiệu Đạt danh hiệu GVG Tiểu học và CSTĐCS nhiều năm
Xác thực bởi Lê Văn Thâm, Nguyễn Thị Tiên Giang
Đã đưa lên 110 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 320 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 721 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8127 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này