Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Thị Phương Thanh
Giới tính Nữ
Website https://bigben01.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đạ Tẻh
Quận/huyện Huyện Đạ Tẻh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu + Tất cả mọi thứ trên đời này đều là bọt biển chỉ có hai điều này là đá tảng: Giúp người vượt qua cơn hoạn nạn và vượt qua cơn hoạn nạn của chính mình. + Dù điều gì đã xảy ra và sẽ xảy ra đi nữa, bạn cũng không bao giờ mất đi giá trị của mình, dơ hay sạch, bị nhàu nát hay gấp cẩn thận bạn vẫn là vô giá đối với những ai yêu thương bạn.
Xác thực bởi Nguyễn Thành Công, Đặng Anh Tuấn
Đã đưa lên 2142 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 89 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5562 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 516985 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này