Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

39745.jpg";i:1;i:198;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Viết Sĩ
Giới tính Nam
Website https://vietsicbq.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 267 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2122 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 132 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 93088 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này