Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Xuân Huy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huyanhuu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ân Hữu
Quận/huyện Huyện Hoài Ân
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Thể dục, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Trần Minh Hoàng, Võ Đình Quốc
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 80 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 95 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này