Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Định
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dinhccp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cán Chu Phìn
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Giới thiệu Là giáo viên đang giảng dạy môn Ngữ văn tại trường PT DTBT THCS Cán Chu Phìn
Xác thực bởi Ngô Phú Cường, D­Ương Thạch Trung
Đã đưa lên 398 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 302 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20812 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này