Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh Chương
Giới tính Nam
Website https://thanhchuong78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Cư M'Gar
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Thể dục, Tin học
Giới thiệu Âm nhạc, khám phá các phần mềm ứng dụng vào chương trình dạy học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 213 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 89 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 51 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5299 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này