Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Trí
Giới tính Nam
Website https://nguyenminhtri08.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lộc Bắc
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Phạm Khắc Tuấn, Mạc Thiên An
Đã đưa lên 104 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4075 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 155 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41898 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này