Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

311570.jpg";i:1;i:186;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Dungvy
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Huyện Ninh Sơn
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2002-2003
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 1397 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2076 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 27 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 279936 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này