Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Dung
Giới tính Nữ
Website https://truongdangkhanh.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Lâm
Quận/huyện Huyện Lục Nam
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
Xác thực bởi Lưu Văn Minh, Phương Hằng
Đã đưa lên 400 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 258 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 248 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 24060 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này