Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Huy Trọng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trinhhuytrong78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Phú
Quận/huyện Huyện Đông Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Trịnh Đình Tuyết, Lê Thị Vân
Đã đưa lên 281 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2336 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 501 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89333 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này