Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Website https://vanson8679.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngọc Sơn
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngữ văn, Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 80 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2037 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 216 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5173 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này