Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Chí Vinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chivinh79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Thị Pha
Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Đoàn Kim Long, Võ Thị Phương Thanh
Đã đưa lên 94 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1102 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20600 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này