Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Văn Dũng
Giới tính Nam
Website https://toantinclub.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Huyện Đại Lộc
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Giới thiệu 10 năm giảng dạy 6 năm dạy toán, 4 năm dạy tin. Chiến sĩ thi đua cơ sở 2010.
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 929 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6793 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 94 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 413876 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này