Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

178385.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Phạm Thị Dung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/picassocb
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Hồng Trị
Quận/huyện Huyện Bảo Lạc
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Lao động thi đua cấp trường 2 năm Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 1 năm
Xác thực bởi Hoàng Hà, Hoàng Chí Hướng
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 83 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 122 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này