Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Bay Tram
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Xuân
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Công nghệ, Tin học
Giới thiệu Luôn lấy mục tiêu “hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”! DD: 0932340305
Xác thực bởi Trần Sỹ Nghiệm, Đặng Văn Nhật
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1103 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này