Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Mai Van Truong
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/maitruong81
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Du Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Minh
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Giới thiệu Giáo viên môn hóa sinh
Xác thực bởi Hoàng Quanh Thiều, Hoàng Mạnh Tường
Đã đưa lên 100 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 548 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1163 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này