Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Duyên
Giới tính Nữ
Website https://ngduyen78.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hàm Nghi
Quận/huyện Thành phố Đông Hà
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Giới thiệu Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Nhìn xuống thấp, để biết mình chưa cao.
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Cẩm Huệ
Đã đưa lên 1390 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 408 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 12403 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 39812 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này