Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Tiến Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoanganhduong1965
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cẩm Thịnh
Quận/huyện Huyện Cẩm Xuyên
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Giới thiệu không đáng kể
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 216 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 159 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 63 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25651 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này