Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

1439784.jpg";i:1;i:188;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/chidoangiaovien
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Plei Kần
Quận/huyện Huyện Ngọc Hồi
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học, GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Quang Thiêm
Đã đưa lên 71 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1449 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này