Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thanh
Giới tính Nam
Website https://vanthanhn9.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bàn Long
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2007,2009 cấp tỉnh 2010
Xác thực bởi Huỳnh Quốc Hưng, Phan Ngọc Thành
Đã đưa lên 403 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 23 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 172 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 110017 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này