Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Xuân Quỳnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xuanquynh012
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Huyện Cư Jút
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Lê Quang Tùng, Nguyễn Văn Cảnh
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 491 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7465 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này