Online-money exchange rates

Thông tin thành viên

1005752.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lường Văn Đông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/andongnhi
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Mường Chiềng
Quận/huyện Huyện Đà Bắc
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Vật lý
Giới thiệu Hãy đệ tự nhiên hoàn thiện chúng ta
Xác thực bởi Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Thu Hà
Đã đưa lên 261 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1882 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 217 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 53158 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này