Online-money exchange rates

Sáng kiến kinh nghiệm công tác đội:

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Duy Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:13' 18-03-2012
Dung lượng: 15.6 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Mục lục
A-Phần mở đầu:
I, Lí do chọn đề tài
II,Mục đích ,nhiệm vụ nghiên cứu
III, Đối tượng , phạm vi , phương pháp, tài liệu và thời gian nghiên cứu
1, Đối tượng nghiên cứu
2, Phương pháp nghiên cứu
3, Phạm vi nghiên cứu
4,Tài liệu nghiên cứu
5,Thời gian nghiên cứu
B- Phần nội dung
I, Khảo sát tình hình thực tế
II, Vai trò của TPTĐ trong việc xây dựng các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường
1, Xây dựng mối quan hệ giữa TPTĐ với Ban chỉ huy Liên chi đội:
2, Mối quan hệ giữa TPTĐ với chi đoàn giáo viên, các anh chị phụ trách trong nhà trường
3, Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên tổng phụ trách đội với hội cha mẹ học sinh
4, Xây dựng mối quan hệ giữa giáo viên TPTĐ với Ban lãnh đạo nhà trường
C- Phần kết luận và một số đề xuấtA- Đặt vấn đề:
i - Lý do chọn đề tài :
Điều lệ Đội nêu rõ tính chất của Đội TNTP Hồ Chí Minh là :
“ Tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách” Nội dung này khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình , có tính quần chúng và tính cách mạng , đi theo con đường của Bác kính yêu và sự nghiệp đấu tranh , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc .
Hiện nay đất nước đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và sâu sắc , với mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2001-2020 theo Nghị Quyết TW2 (khoáVIII) đã khẳng định : “ Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển , nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân , tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản đã trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá”. Để tiến hành sự nghiệp đổi mới đó thì chúng ta phải hết sức coi trọng con người , nhân tố con người được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược kinh tế xã hội, xây dựng đất nước . Muốn vậy phải phát triển giáo dục “Coi giáo dục là quốc sách hàng đầu” mà “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người”.Như vậy con người được đặt ở trung tâm chiến lược, trong đó lớp thiếu niên , nhi đồng hôm nay sẽ là những công dân , những người làm chủ tương lai đất nước sau này .
Đáp ứng yêu cầu về con người , mục tiêu giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục học sinh THCS nói riêng có nhiệm vụ đào tạo ra những con người có tính tự chủ , năng động, sáng tạo, có kiến thức văn hoá , đặc biệt phải có lòng nhân ái yêu đất nước , yêu CNXH . Trong đó giáo dục là nền tảng nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn , lâu dài về đạo đức , trí tuệ , thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học tiếp lên phổ thông trung học.
Để đạt được mục tiêu trên, chúng ta phải giáo dục cho
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓