Online-money exchange rates

Bài 12. Lọ hoa và quả (Vẽ màu)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Van Khang Vy
Ngày gửi: 09h:07' 04-12-2010
Dung lượng: 380.2 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo Dục Quận 9
Trường THCS Trường Thạnh
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 7/14
BÀI TẬP
1)Dùng thước thẳng và thước đo góc vẽ
2)Vẽ A thuộc Bx; C thuộc By sao cho AB=3cm;BC=4cm.Nối AC
Tiết 25: 4 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC
CẠNH GÓC CẠNH (C.G.C)
I/Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
Bài toán : 1)Vẽ tam giác ABC biết AB =2cm, BC = 3cm , B = 70
0
§
y
x
3cm
2cm
Đo cạnh AC=?;A`C`=?.So sánh AC và A`C`
y
x
3cm
2cm
3cm
3cm
y
x
3cm
2cm
y
x
3cm
2cm
II/Trường hợp bằng nhau cạnh ? góc ? cạnh
∆ ABC vaø ∆ A’B’C’, coù:
(c-g-c)
Hai tam giác trên hình 80 có bằng nhau không? Vì sao?

?2
Xét ? ABC và ? ADC, có:
GIẢI
SGK 118
(c-g-c)
Hình 80
.
BÀI TẬP
vì cặp góc bằng nhau không xen giữa hai cặp cạnh bằng nhau
GIẢI
? MNP và ? MQP CÓ BẰNG NHAU KHÔNG?
(c-g-c)
?
Nếu
Thì ? ABC và ? DEF có bằng nhau không
BÀI TẬP
D
K
I
Hai tam giác vuông ABC và tam giác vuông DKI cần điều kiện gì để chúng bằng nhau?
III/ Hệ quả: học SGK/118
(c-g-c)
Nếu
Bài 25 SGK
Trên hình 82 có những tam giác nào bằng nhau?vì sao?
Hình 82
Xét ? ABD và ? AED, có:
Giải
(c-g-c)
Cho hình vẽ:
GIẢI
Xét ?HGK và ? IKG, có:
.
BÀI 26 SGK118
ĐÁP ÁN
Hãy sắp xếp lại năm câu sau đây một cách hợp lí để giải bài toán trên:
Dặn dò
-Học thuộc trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giac(c-c-c),
trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác(c-g-c)
-Xem lại những bài đã giải hôm nay
-Làm bài tập:24,27,28 sgk 119

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ
BUỔI HỌC HÔM NAY
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓