Online-money exchange rates

Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Duy Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:47' 09-11-2010
Dung lượng: 26.6 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
CÁC BIỂU TRƯNG CỦA ĐỘI
Cờ Đội 
- Nền đỏ.
- Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài.
- Ở giữa có hình huy hiệu Đội.
- Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm (2/5) chiều rộng cờ
Cùng nhau ta đi lên theo bước Đoàn thanh niên đi lên, cố gắng, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Lời thề ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai. Quyết xứng danh thiếu niên anh dũng nước nhà. Tiến quyết tiến hướng quốc kỳ thắm tươi anh em ta yêu tổ quốc suốt đời. Cùng yêu nhân dân, yêu chuộng lao động tăng gia, thi đua học hành ngày một tiến xa.
ĐỘI CA :
Cùng nhau ta đi lên
Nhạc và lời: PHONG NHÃ
Huy hiệu Đội:
- Khăn quàng: bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân có đường cao bằng một phần tư (1/4) cạnh đáy. (Đường cao 0,25 m và cạnh đáy 1 m).
Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.
Khẩu hiệu Đội:
     Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa
   Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại  Sẵn sàng!
PHẦN I:
Chương I
ĐỘI VIÊN
Điều 1 :
Thiếu niên việt Nam từ 9 đến 14 tuổi, có những điều kiện sau đây đều được vào đội:
Điều 2 :
Lời hứa đội viên :
1. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
2. Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
3. Giữ gìn danh dự Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
Điều 3 :
Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có quyền :
1.       Yêu cầu Đội và Đoàn giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.
2.       Yêu cầu Đội và Đoàn bảo vệ quyền lợi của mình theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn, Đội.
3.       Được sinh hoạt Đội và bàn bạc, quyết định mọi công việc của liên, chi đội. Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào ban chỉ huy liên, chi đội.
Điều 4 :
Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ :
1.       Thực hiện Điều lệ Đội, nghi thức Đội và chương trình rèn luyện đội viên.
2.       Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu lớn lên là công dân tốt, là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3.       Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng noi theo, giúp đỡ thiếu niên và nhi đồng trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.
Chương II
NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Điều 5 :
-  Đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức thống nhất trong cả nước. Cấp cơ sở là liên đội và chi đội.
-  Hội Đồng Đội Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp đại diện cho tổ chức Đội, do Ban chấp hành Đoàn cùng cấp lập ra và giúp Đoàn phụ trách Đội.
Điều 6 :
Đội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của Phụ trách đội. Khi quyết định công việc của chi đội hoặc liên đội, phải được quá nữa số đội viên của chi đội, liên đội đồng ý thì Nghị quyết của Đội mới có giá trị.
Điều 7 :
-Tổ chức cơ sở của Đội được thành lập trong trường học và địa bàn dân cư.
- Trong các trường Đội, Cung, Nhà thiếu nhi và các hoạt động tập thể của Đội … được thành lập các liên đội, chi đội tạm thời để tổ chức các hoạt động theo Điều lệ, Nghi thức Đội.
Điều 8 :
-  Có từ 3 đội viên trở lên thành lập một chi đội. Chi đội có nhiều đội viên được chi thành các phân đội.
-Trong các trường hoặc ở địa bàn dân cư có từ hai chi đội trở lên thì thành lập một liên đội.
- Việc thành lập các chi đội, liên đội do Hội Đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp ra quyết định.
Điều 9 :
- Nhiệm kỳ đại hội chi đội, liên đội là 1 năm.
-  Ban chỉ huy liên đội, chi đội do đại hội liên đội, chi đội bầu. Ở các đơn vị thành lập tạm thời Ban Chỉ huy đội do Hội Đồng Đội hoặc cấp bộ Đoàn cùng cấp cử ra.
- Phân đội trưởng, phân đội phó do tập thể đội viên trong phân đội cử.
Chương III
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH VỚI NHI ĐỒNG
Điều 10 :
-  Nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi là lớp dự bị của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
-  Đội giúp đỡ nhi đồng thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, bạn tốt và trở thành đội viên TNTP.
Điều 11 :
Liên đội, chi đội có nhiệm vụ phụ trách và phân công đội viên hướng dẫn nhi đồng sinh hoạt, học tập, vui chơi theo chương trình dự bị rèn luyện đội viên, mỗi Sao nhi đồng có số lượng tối thiểu 5 em, trong đó có 1 trưởng Sao.
Chương IV
TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI
Điều 12 :
- Kinh phí của Đội và hoạt động thiếu nhi do Nhà nước cấp, đơn vị được sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo qui định hiện hành.
- Quỹ Đội : Được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của đội viên; do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức quốc tế và cá nhân ủng hộ.
Điều 13 :
Quỹ của liên đội và chi đội do Ban Chỉ huy liên đội, chi đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai trước đại hội Đội.
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 14 :
Những tập thể và cá nhân có thành tích được biểu dương, khen thưởng.
Điều 15 :
Những đội viên vi phạm khuyết điểm đã được giúp đỡ nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách trước liên đội, chi đội. Trường hợp đặc biệt bị xóa tên trong danh sách đội viên.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓